کابل تاکتیکال 4کر بدون محافظ فلزی

کابل‌های تاکتیکال یا جنگی عمدتاً جهت ارتباطات موقت نظامی، مسیرهای سخت ارتباطی و به طور کلی در موراد اضطراری که نیاز به ارتباط فیبر نوری دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع کابلها با تعداد کرهای 2 و 4 کر عرضه میگردد .

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش

دسته‌بندی