کابل تاکتیکال 4 کر آرمورد

کابل‌های تاکتیکال  یا نظامی عمدتاً جهت ارتباطات موقت نظامی، مسیرهای سخت ارتباطی و به طور کلی در موراد اضطراری که نیاز به ارتباط فیبر نوری دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند. کابل‌ها به صورت Armored بوده و با توجه به رعایت اصول ارتباطی در صنعت نظامی، از استانداردهای IP67, IP68 تبعیت می‌نمایند. این نوع کابل‌ها با توجه به داشتن استانداردهای ضد آب، ضد خورندگی، ضد خمش، ضد فشار، غالبا در صنایع نفت و گاز و معدن نیز به کار می‌روند.

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش

دسته‌بندی