ماژول

ماژول فیبر نوری معمولا با SFP نیز شناخته می شود.  ماژول در یک سوکت یا  پورت SFP روی یک سوئیچ اترنت یا مبدل رسانه جای می گیرد. این امر ارسال و  دریافت اطلاعات سوییچ اترنت یا مبدل رسانه را بر روی لیزر با عمل مدوله  کردن تسهیل می نمایید .

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش

دسته‌بندی