تار نازک شیشه ای یا پلاستیکی که در آن ارسال سیگنال از یک مکان به مکان دیگر بصورت کد های نوری  هدایت شده اتفاق می افتد فیبر نوری مینامند . این سیگنال ها می توانند آنالوگ یا دیجیتال  اطلاعات صوتی داده یا تصویری باشند. فیبرنوری می تواند اطلاعات بیشتری را درمسافت های طولانی تر و زمان کمتر باپایداری و سرعت بسیار زیاد در مقایسه با سیم مسی انتقال دهد.

اصطلاحات تخصصی فیبر نوری

ابتدا با  "اصطلاحات تخصصی" آشنا شوید :                                                                          

سیستم متریک (Metric System ):

فیبر نوری، به عنوان یک فناوری بین المللی، از سیستم متریک بعنوان یک استاندارد اندازه گیری استفاده می کند.

 1متر= 39.37 اینچ

1 کیلومتر=1000 متر /3281 فوت/0.62 مایل. 

1 میکرون (Micron)=1/1000000 متر /25 میکرون معادل 0.001 اینچ

نانومتر Nanometer:

یک میلیاردم یک متر. این اصطلاح معمولا در صنعت اپتیک برای بیان طول موج (یا رنگ)

نور عبوری استفاده می شود.

 

فیبر (fiber): رشته های نازک بسیار شفاف شیشه ایی یا گاهی پلاستیکی که نور را هدایت می کند.

هسته(Core): قسمت مرکزی فیبر که از آن نور عبور می کند.

 Cladding:لایه بیرونی فیبر که نور را در هسته به دام می اندازد و آن را در طول فیبر حتی در بخشهای 

 دارای انحنا هدایت می کند.

Buffer coating or primary coating :پوشش بافر یا پوشش اولیه: پوشش بیرونی پلاستیکی محکم

فیبر که شیشه را در برابر رطوبت یا آسیب فیزیکی محافظت می کند.

mode( حالت): یک وجهی از میدان الکترومغناطیسی که به صورت تکی  در فیبر حرکت می کند.

فیبر چند حالته (multimode):

دارای یک هسته بزرگتر  نسبت به فیبر تک حالت می باشد  ( تقریبا یا 50 یا 62.5 میکرون)

 و با منابع LED در طول موج های850 و 1300 نانومتر برای مسافتهای کوتاه با سرعت کمتر 

درشبکه هایی LAN استفاده می شود.

فیبر تک حالته(singlmode):

 این نوع فیبرهسته بسیار کوچکتری دارد (حدود 9 میکرون ) و برای انتقال اطلاعات زیاد  تلفنی و

(CATV) ( تلوزیون کابلی، و اینترنت با منابع لیزری در 1300 و 1550 نانومتر) درمسافت های بسیار

 طولانی استفاده میشود.

فیبر چند حالته و تک حالته هر دو دارای یک قطر خارجی 125 میکرون – (حدود 5 هزارم اینچ - فقط کمی بزرگتر از موی انسان است )  می باشد.

فیبر نوری پلاستیکی Plastic optical fiber (POF ):

این مدل از فیبر جزو دسته فیبرهای مالتی مود (با  هسته بزرگ حدود 1 میلی متر) می باشد  که در

شبکه های محلی و کم سرعت استفاده می شود. POF درسیستم های HiFi و همچنین سیستم های 

ارتباطی خودرو به نام MOST کاربرد دارد.